چگونه عضوی از خانواده ویتابیوتیکس شویم؟

بررسی اصالت کالا

تمامی محصولات تولید شده درحوزه سلامت، شامل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دارای شناسه رهگیری می باشند، شناسه رهگیری این محصولات با عنوان UID یک کد 20 رقمی ، منحصر بفرد و غیر تکراری می باشد که به وسیله این کد رهگیری می توان اصالت کالا بررسی شود.

برای بررسی اصالت کالای خریداری شده می توانید به روش های زیر اقدام کنید:

علاوه بر این موارد می توانید با ارسال کد UID محصول به شمار 100017  محصول خود را در فهرست خرید های خود در باشگاه مشتریان ویتابیوتیکس ثبت کنید. با ورود به صفحه کاربری می توانید از فهرست محصولات خریداری شده و جزئیات ثبت شده محصولات خود اطلاع یابید.

ورود به حساب کاربری

ارسال خطای ثبت کد UID